Материали 61-70 от 510

ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ по химия 22 стр.

ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ по химия

С решаване на тестове и задачи, учениците придобиват навика да си служат с този език, да свързват химичните знаци в химични формули, а чрез тях да изразяват химичните процеси с химични уравнения.
aronn
0
Електролитна дисоциация 2 стр.

Електролитна дисоциация

• Теоретична обосновка: Водните разтвори на електролити (киселини, основи и соли) се отклоняват от теорията на разредените разтвори чрез повишаване на осмотичното налягане и температурата на кипене и понижаване на парното налягане и температурата на зам
zahariketi
0