Материали 1-10 от 17

Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома Квантови числа 1 стр.

Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа

Квантова теория за светлината: Има 2 теории: Според първата /НЮТОН и др./ - светлината е поток от материални частици, нар. корпускули. Според втората /ЮНГ и др./ - светлината има вълнов характер/ - притежава свойствата отражение, интерференция...
gecata_maina
1
Хранене на растенията с макро и микро хранителни елементи 26 стр.

Хранене на растенията с макро и микро хранителни елементи

За нормалното развитие на растенията и за осигуряването на високи и устойчиви добиви са необходими редица условия на средата. Тези условия са така наречените жизнени фактори. Между растенията, средата и жизнените фaктори протичат непрекъснати....
admin
1
Предимства и недостатъци на радиохимични методи за анализ 13 стр.

Предимства и недостатъци на радиохимични методи за анализ

Методът на изотопното разреждане се определя например, при определяне съдържанието на нафталин в нефта или смолите, след добавяне на изонафталин-14с, за определяне обема на кръвта в организма на човека....
admin
0