Материали 1-10 от 17

Определяне на среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушни молекули 3 стр.

Определяне на среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушни молекули

Молекулите на различните вещества взаимодействат по различен начин помежду си. Взаимодействието зависи силно от естеството на молекулите и разстоянието между тях. Това условие обуславя трите агрегатни състояния на веществата....
admin
5
Корозия на металите 51 стр.

Корозия на металите

Същност на корозията. Видове корозия. Термодинамика на химичната корозия. Механизъм на електрохимичната корозия. Видове електрохимична корозия. Фактори, влияещи върху скоростта на електрохимичната корозия. Защита на металите от корозия....
admin
2
Хранене на растенията с макро и микро хранителни елементи 26 стр.

Хранене на растенията с макро и микро хранителни елементи

За нормалното развитие на растенията и за осигуряването на високи и устойчиви добиви са необходими редица условия на средата. Тези условия са така наречените жизнени фактори. Между растенията, средата и жизнените фaктори протичат непрекъснати....
admin
1
Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома Квантови числа 1 стр.

Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа

Квантова теория за светлината: Има 2 теории: Според първата /НЮТОН и др./ - светлината е поток от материални частици, нар. корпускули. Според втората /ЮНГ и др./ - светлината има вълнов характер/ - притежава свойствата отражение, интерференция...
gecata_maina
1