Материали 1-10 от 13

Ценообразуване в маркетинговия микс 16 стр.

Ценообразуване в маркетинговия микс

А. Въведение 1. Пазарно ценообразуване – основни характеристики 2. Маркетинг микс – елементи Б. Ценообразуване в маркетинговия микс - инструменти 1. Продуктова политика 2. Промоция 3. Цена 4. Пласмент В. Заключение - управление на ценообразува
galisun777
22
Цени и ценова политика 13 стр.

Цени и ценова политика

Същност на цената, термини за изразяване и значение цената за маркетолозите. За купувача цената е стойността на това, което се обменя. нещо ценно - обикновено покупателната сила се разменя за удовлетворяване или полезност.
ivan40
3