Материали 1-10 от 749

Самостоятелна работа върху съществително име 3 клас 3 стр.

Самостоятелна работа върху съществително име 3 клас

с които назоваваме признак на предмет: цвят (бял, тъмнозелен, син), големина (висок, дълъг, плитък), качества, които се възприемат с обонянието, вкуса, пипането (кисел, сладък, мек, приятен, гладък), физически качества(млад, як, сляп), форма на предмета
umit.1991
0