Материали 1-10 от 27

Исторически развой на българските звукове Развой на носовките еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език 51 стр.

Исторически развой на българските звукове. Развой на носовките, еровете и ятовата гласна и техните застъпници в българските диалекти и в книжовния език.

За старобългарската звукова система са характерни двете ерови гласни — задната (твърдата) гласна ъ и предната (меката) гласна ь. В развоя на българския език зaднaтa ерова гласна в повечето диалекти е запазила своя първичен гласеж (сън - стб., дъш -
rusev02
0
Училищна готовност на децата от предучилищна възраст 88 стр.

Училищна готовност на децата от предучилищна възраст

Постъпването на детето в училище е важен етап от неговия живот. Тази промяна е свързана както с нова социална среда за детето, така и с приучаване към нови умения, нов дневен режим, нови навици и пр....
silviQ
1