Материали 21-30 от 1076

Знанието и географското знание в Древна Месопотамия 10 стр.

Знанието и географското знание в Древна Месопотамия

Знанието и географското знание в Древна Месопотамия (Двуречието) – кратка характеристика и анализ. В Древна Месопотамия (Тигър и Ефрат) се развива цивилизация, която достига до високо културно развитие...
gecata_maina
0
Лекции СИГБ 64 стр.

Лекции СИГБ

Същност, предмет и задачи на дисциплината Социално-икономическа география на България. Развитие, съвременни направления и основни представители. Методи на изследване на дисциплината СИГ на България. Географско положение, граници и големина на България...
aronn
0
Аграрно стопанство на Китай 15 стр.

Аграрно стопанство на Китай

Китайската Народна Република е разположена в източната част на азиатският континент. Около 98% от територията на страната и разположена между 20 и 50 гр. северна ширина като по голямата част се намира в умерения и субтропичния пояс...
rusev02
0
Обичам одния край 3 стр.

Обичам одния край

Роден съм, раста и живея край р. Камчия. Тази река, като че ли задържа всички, които са се родили тук и я познават отблизо. Понякога е буйна и сърдита, друг път кротка и привлекателна....
messi
0
Регионалните различия - стимул за развитие или генератор на проблеми 3 стр.

Регионалните различия - стимул за развитие или генератор на проблеми

Средствата в страната ни не бива да бъдат фокусирани само в столицата, където е съсредточена по-голямата част от населението, ето защо се случват политики и на регионално ниво...
ndoe
3