Материали 51-60 от 1076

Демографски процеси и демографска политика Съвременен релеф на България 5 стр.

Демографски процеси и демографска политика. Съвременен релеф на България

1.Демографски процеси и демографска политика.  Демографски процеси - демографията е наука за населението. Под население се разбира съвкупност от хора, които живеят на дадена територия и са в определени обществени отношения. Задача на демографската наук
okanfeim
0
Географски информационни системи същност стопанско значение бъдещо развитие 17 стр.

Географски информационни системи – същност, стопанско значение, бъдещо развитие

ГИС със съвкупността от функциите си трябва да се разглежда преди всичко като процес, а не само като хардуер или софтуер. Предназначени са за вземане на решения и по такъв начин данните, които се въвеждат,...
lubega
0