Материали 81-90 от 96

Административно право 33 стр.

Административно право

Спецификата на тази функция се състои в оказването на съдействие на общинската администрация за рационализиране и прозрачност на нейната дейност, което да съответства на интересите на гражданското общество...
admin
0
Административни наказания Понятие и видове Налагане на административното наказание 8 стр.

Административни наказания. Понятие и видове. Налагане на административното наказание

Понятие за административно наказание и административно-наказателна отговорност. Административно-наказателно отговорни лица. Административно-наказващи органи. Видове административни наказания. Определяне и индивидуализиране на наказанията...
admin
3
Административни нарушения и наказания 15 стр.

Административни нарушения и наказания

Административното наказание е един от видовете административна принуда. То се налага за извършено административно нарушение, то именно е санкцията, репресията на държавата по отношение на извършителя на административното нарушение...
admin
1
Органи на изпълнителната власт 17 стр.

Органи на изпълнителната власт

Изпълнителната власт е част от единна държавна власт. Нейното основно предназначение е да осигурява изпълнението на законите, да реализира в практиката вътрешната и външна политика на държавата, формирана от Народното събрание чрез законите...
admin
2