Материали 1-10 от 96

Административен акт 32 стр.

Административен акт.

Административното право е съвкупност от правни норми, които уреждат обществените отношения в сферата на държавно управление. Административното право обхваща дейността на органите на изпълнителната власт – администрацията...
nerven
4
Административен договор ли е споразумението по чл 20 от административно-процесуалния кодекс 11 стр.

Административен договор ли е споразумението по чл. 20 от административно-процесуалния кодекс?

Споразумението по чл. 20 от АПК и административният договор са все още нови понятия за българското административно право. Изясняването на тяхната същност не е напълно разкрита и продължава да бъде предизвикателство за българската административноправна...
silviQ
0
Административен процес 24 стр.

Административен процес

Понятие за административен процес – в административното право е съществувал и алгоритъм от действия на административните органи, които те трябва да извършат когато издават административни актове или извършват действия ...
cblock
2
Административен процес 41 стр.

Административен процес

Административният процес (АП) представлява реализиране на материалното право. АП представлява регламентиране на действия, начини на действия, производства, процедури, начин и ред на действие на държавата...
ndoe
1