Материали 1-10 от 2

Лекции по административно право 78 стр.

Лекции по административно право

Терминът администрация има двояк смисъл. От една страна се разбира като дейност, функция - т. е. това е неговият функционален смисъл. От друга страна се разбира в организационен, субектен смисъл...
cblock
0