Материали 1-10 от 4

Фактори влияещи върху динамиката и териториалните различия в раждаемостта 9 стр.

Фактори, влияещи върху динамиката и териториалните различия в раждаемостта

По своята същност раждането на деца е природно явление, т к. Има редица биологични особености. Същевременно той има и социален характер, т.к. с появата на новороденото се създават нови взаимоотношения в семейството и обществото...
nerven
0
Демографски проблеми 3 стр.

Демографски проблеми

Демографията е наука, която се занимава с изследване на изменението на човешката популация във времето и въз основа на тези изменения прави изводи, касаещи функционирането на човешкото общество на локално или глобално ниво...
messi
1