Материали 1-10 от 1236

Състояние на водните ресурси и качество на водите 4 стр.

Състояние на водните ресурси и качество на водите

Водните ресурси са използваемата част от природните води на определена територия в зададен интервал от време. Формират се предимно от валежите и се проявяват като повърхностни и подземни води...
cblock
1