Материали 1-10 от 41

Курсова работа Екологична оценка на България 15 стр.

Курсова работа Екологична оценка на България

Съвременната екологична политика обхваща седем ключови области: замърсяване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на почвите, градска екология, разумна употреба на пестициди и морска екология...
the_magicer
1
Корпоративна социална и екологична отговорност 8 стр.

Корпоративна социална и екологична отговорност

Корпоративна социална отговорност (КСО) има няколко дефиниции. Взаимовръзката между бизнес етиката и корпоративната социална отговорност се проявява в множеството дефиниции, които се предлагат за определяне на същността и обхвата на КСО...
messi
0
Същност на съвременната екологична ситуация 3 стр.

Същност на съвременната екологична ситуация

Съвременната екологична система се определя като проблемна. Тя е резултат но разнородни и сложни по своя характер причини и за нея няма еднозначни решения. Екологичната ситуация е система с вход (многопластови причини за анализ)...
cblock
1
Бонитация на земите 13 стр.

Бонитация на земите

Бонитет - Бонитация на почвите. Бонитация на екологични условия. Оценка на почвените условия. Биологични изисквания на културите към почвените условия. Оценка на климатичните условия. Комплексна агрономична оценка на земите...
aronn
1
Рационално използване на природните ресурси и проблеми на опазването на природната среда 26 стр.

Рационално използване на природните ресурси и проблеми на опазването на природната среда

Представата на хората за околната среда претърпя коренна промяна през последните няколко десетилетия. Докато в първите 40-50 години от началото на двадесети век за всички държави, почти без изключение, беше в сила максимата "природата- неизчерпаем..
emoto_92
0
Горещите точки в българската част от река Дунав Екосистеми характиристики и перспективи 19 стр.

Горещите точки в българската част от река Дунав . Екосистеми, характиристики и перспективи

От изворите на планината Шварцвалд, Германия до устието й в Черно море, дължината на река Дунав е близо 3000 км.. Басейнът на реката обхваща общо 817 000 км. Река Дунав и притоците й имат изключително важно екологично и стопанско значение.
gecata_maina
0
Характеристика и принципи на устойчивото развитие 3 стр.

Характеристика и принципи на устойчивото развитие

Дефиниция на устойчивото развитие. Устойчивото развитие дефинирано в най- общ план е процес на промяна при която експлоатацията на ресурсите, насочеността на инвестициите, различните технологии...
messi
1
Въведение в екологията и устойчивото развитие 30 стр.

Въведение в екологията и устойчивото развитие

Същност на глобалната икономическа ситуация – съвременната икономическа ситуация я определяме като проблемна и невинаги могат да се намерят еднозначни и навременни решения на проблемите...
loli
3