Материали 1-10 от 18

Оценка на почвените ресурси на община Радомир 87 стр.

Оценка на почвените ресурси на община Радомир

Целта на дипломната работа е изучаване на влиянието на различни начини на земеползване (постоянно затревени площи, горска растителност, площи оставени под угар, различни земеделски култури) върху състава и свойствата на почвения разтвор по дълбочина на по
illian75
0
Находище Челопеч 35 стр.

Находище "Челопеч"

Находище "Челопеч" е разположено в най- южните части на Етрополска Стара планина, в северозападния край на Златишкото поле, според схемите за тектонско райониране на България, районът обхваща част от старопланинската и Средногорската структурна
nezabravima
0
Екология на торене и микро торене Торовете като замърсители на околната среда 31 стр.

Екология на торене и микро торене. Торовете като замърсители на околната среда

За да се оптимизира почвеното хранене на растенията чрез ефикасно и хигиенично торене, се налага едно важно изискване: инвентаризация на почвите и отчет на метеорологичните условия...
messi
1
Възможности за възстановяване на почвеното плодородие в Област Пазарджик 62 стр.

Възможности за възстановяване на почвеното плодородие в Област Пазарджик

Добре функциониращата почва е от жизнено важно значение за поддържането на социално-икономическите и екологичните системи, които са основа и средство за живот на обществото като цяло. Почвата не само предоставя най-голям дял от храната...
ndoe
1
Екологична оценка на проекта за разширяване на пристанище Бургас 17 стр.

Екологична оценка на проекта за разширяване на пристанище Бургас

Град Бургас е разположен на черноморския бряг, в бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. средната му височина е 17 м над морското равнище. климатът е умерено континентален с ясно изразено морско влияние. лятото е обикновен....
cblock
0