Материали 1-10 от 4

Най-добри налични техники за пречистване на отпадъчните води от текстилните предприятия 6 стр.

Най-добри налични техники за пречистване на отпадъчните води от текстилните предприятия

Представена е действащата в момента технология на пречиствателната станция за отпадъчни промишлени води от текстилно и трикотажно предприятие, както и резултатите от проведените експериментални изследвания с нови коагуланти...
lubega
0
Приливни вълни- цунами 20 стр.

Приливни вълни- цунами

Цунами също така наречено сеизмична морска вълна или приливна катастрофална океанска вълна, обикновено причинена от подводно земетресение, от подводно или крайбрежно свличане, или от изригване на вулкан. Терминът цунами идва от японската дума ...
ivan40
0
Замърсяване на въздуха 62 стр.

Замърсяване на въздуха

Анализите на газове се осъществяват с проби от широк спектър съединения. Всички газови анализи могат да бъдат групирани в две категории: анализи, при които съставът на калибровъчните газови смеси може да бъде ...
loli
1