Материали 51-60 от 56

Проектиране на електрообзавеждане и избор на елементи на производствени машини и механизми 14 стр.

Проектиране на електрообзавеждане и избор на елементи на производствени машини и механизми

Работното напрежение на защитата трябва да бъде равно или по-голямо от номиналното напрежение на захранващата мрежа. Съвременните защити имат работно напрежение 1000v, така че изискването е изпълено за всички мрежи нн....
admin
2
Електрообзавеждане 41 стр.

Електрообзавеждане

Крановете са едни от най - разпространените подемно транспортни агрегати с общо промишлено предназначение. Представляват съчетания подемни механизми с механизми за преместване,при което могат да се извършват товарно - разтоварни технологични....
admin
5
Постоянно токов и Асинхронен двигател 1 стр.

Постоянно токов и Асинхронен двигател

Асинхронен двигател – АД са основни преобразуватели на електрическа енергия в механична. Предимствата на АД са относително простата и евтина конструкция, голямата експлоатационна надежност, минималното обслужване, високият к.п.д....
respekt
3