Материали 1-10 от 9

Електронен бизнес 17 стр.

Електронен бизнес

Електронният бизнес е бизнес, който се извършва посредством електронни медии; това включва всеки бизнес, чиито приходи частично или изцяло се дължат на ползването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)....
nerven
0
Сравнение между две банки 11 стр.

Сравнение между две банки

Дефиниране на понятието електронен бизнес. Още при появата на World Wide Web в началото на 90-те години на миналия век става ясно, че новото изобретение може да се ползва за 3 основни неща: комуникация, информация и търговия...
daniche90
0
Електронен бизнес 425 стр.

Електронен бизнес

За електронен бизнес може да се говори винаги, когато една компания използва електронни технологии за да ръководи бизнеса, следователно електронният бизнес може да бъде всичко – от продаване на книги от web сайт до електронен обмен на данни...
cblock
3
Електронен бизнес 15 стр.

Електронен бизнес

Идеята за електронен бизнес се появява още преди Интернет да стане популярен. През 70-те години на 20-ти век, е-бизнесът е бил популярен например за финансовите мрежи, които използват правилни хардуерни и софтуерни решения...
nicky931
3