Материали 91-100 от 458

Същност и задачи на логическата симулация Функционални възможности на системата за аналогова цифрова и смесена симулация PSpice AD в OrCad 10x 2 стр.

Същност и задачи на логическата симулация. Функционални възможности на системата за аналогова, цифрова и смесена симулация PSpice A/D в OrCad 10x

Съществуват два основни подхода за проверка и тест на функционалността и логиката на цифрови устройства:
silviQ
0
Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър 44 стр.

Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър

Миотонометрията е неинванзивен метод за определяне тонуса на биологичните тъкани. Той записва и анализира биомеханичните реакции на тъканта в отговор на краткотрайни механични въздействия.
pelikan
0