Материали 1-10 от 14

Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти 60 стр.

«Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти»

Крайният програмен продукт трябва да осигурява поддържката и разработването на тестовете и ефективно тестиране на студенти на разстояние чрез интернет.
aronn
0
Полеви транзистори - обзор 33 стр.

Полеви транзистори - обзор

Полевите (FET – Field-Effect Transistors) транзистори са активни полупроводникови елементи. Действието им се основава на управляване елек¬трическото съпротивление на полупроводников слой (наречен канал) от напречно електрическо поле. Електродът, от който
emoto_92
0
Проектиране на силовата електрическа инсталация за НН 24 стр.

Проектиране на силовата електрическа инсталация за НН

В проекта е изпълнено електроснабдяването на промишлено предприятие и по-точно на цех №5 – Ремонтно-инструментален. Високото напрежение постъпва на територията на предприятието до ГПП, тя го понижава до 20кV и постъпва ЦП1 и ЦП2....
gecata_maina
0
Осветителна и Инсталационна Техника 28 стр.

Осветителна и Инсталационна Техника

Проектирането е творчески процес, които не трябва да се извършва шаблонно. При проектирането трябва да се съобразяват социални, ергономични, естетични, психологични, икономични и технически проблеми. Въпреки това трябва да се съблюдават...
mOn
0