Материали 1-10 от 711

Измерване на електрическа мощност в трифазни вериги 13 стр.

Измерване на електрическа мощност в трифазни вериги

Мощността е физична величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал....
gecata_maina
0