Материали 1-10 от 151

Проектиране на лабораторен макет за управление на маломощен постояннотоков двигател 63 стр.

Проектиране на лабораторен макет за управление на маломощен постояннотоков двигател

Електрически машини се наричат устройствата за преобразуване на механичната енергия в електрическа или на електрическата в механична.
messi
2
Снемане на амплитудно-честотни фазо-честотни и амплитудно-фазни характеристики на звена от втори ред 4 стр.

Снемане на амплитудно-честотни, фазо-честотни и амплитудно-фазни характеристики на звена от втори ред

При анализ на различни схеми удобно е да се ползва АЧХ и ФЧХ, построени в логаритмичен мащаб. Такъв мащаб позволява при необходимост от намиране .............
messi
1
Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити 398 стр.

Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити.

Описани са програми чрез които се изследва влиянието на различни параметри върху токовите инверсни характеристики, импедансните характеристики на дистанционните защити и др.
tutioo
0
Проектирането и изработването на стенд за снемане на волт-амперните характеристики на фотоволтаични панели в реални услови 52 стр.

Проектирането и изработването на стенд за снемане на волт-амперните характеристики на фотоволтаични панели в реални услови

Целта на дипломната работа е проектирането и изработването на стенд за снемане на волт-амперните характеристики на фотоволтаични панели в реални услови, измерване на слънчевата радиация и температурата на фотоволтаика.
pelikan
0
Проектиране на фотоелектрична система 63 kW 51 стр.

Проектиране на фотоелектрична система 63 kW

1.Слънчево – енергиен одит за изграждане на фотоелектрична система 2.Функциониране на PV система 3.Технологии за производство на електроенергия от PV система 4.Оразмеряване на фотоелектрична система
pelikan
0