Материали 1-10 от 10

Линейни електрически вериги за постоянен ток 8 стр.

Линейни електрически вериги за постоянен ток

Да се опрости схемата на ЕВ като последователно и паралелно съединените резистори в четвърти и шести клон се заместят с техните еквивалентни съпротивления. Последващото пресмятане да се проведе за опростената схема....
ndoe
1
Компаратори 30 стр.

Компаратори

Тези фактори често пъти се изменят едновременно и влияят комбинирано върху стабилизаторите на напрежение.Основните причини за нестабилност на изходното напрежение са промените на входното напрежение и на товарното съпротивление.Те могат да се...
loli
0
Променлив електрически ток 7 стр.

Променлив електрически ток

Учебник. Уводна лекция по механизация на животновъдството и първата лекция по електрозадвижване и автоматизация в животновъдството. Дадени са основните понятия при променлив ток, получаване на трифазен ток....
ndoe
0