Материали 1-10 от 9

Владение Право на собственост 5 стр.

Владение. Право на собственост

Владение – съгласно закона за собствеността владението представлява упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя.От даденото определение се извличат 2 елемента:...
lubega
0
Пробация Същност и проблеми 9 стр.

Пробация. Същност и проблеми

По своята същност наказанието пробация представлява налагане на строги ограничителни мерки върху осъдения, нарушаващи част от неговата свобода, без да се настанява в затворническо заведение и без да се изолира изцяло от обществото...
admin
0