Материали 21-30 от 962

Лихвен риск Лихви Лихвени модели Еквивалентност на капитали 27 стр.

Лихвен риск. Лихви. Лихвени модели. Еквивалентност на капитали

Зад.1 договорено е отпускането на краткосрочен заем в размер на 30 000 лв. за срок от 260 дни при 8,5% годишна лихва. Да се намери: сумата, която длъжникът ще трябва да изплати след 260 дни...
messi
0