Материали 1-10 от 3

Бази от данни 28 стр.

Бази от данни

Според определението на Джеймс Мартин БД представляват съвкупност от взаимосвързани и съхранявани съвместно данни при наличието на такова минимално дублиране, което осигурява тяхното оптимално използване за едно или повече потребителски приложения...
cblock
0
Информационни системи в логистиката 44 стр.

Информационни системи в логистиката

Технологии за компютърна обработка – операционни системи и мрежи; Организиране на информацията – ще се прилагат електронни таблици и бази от данни за решаване на логистични проблеми...
daniche90
0
Компютърни информационни системи 35 стр.

Компютърни информационни системи

Трактовката на въпроса за теоретичните основи на създаването на УИС е неразривно свързана със същността на системите за управление с обратна връзка. Управлението с обратна връзка осигурява функционирането на динамични саморегулиращи се системи...
ivan40
0