Материали 1-10 от 127

Проектно и организационно-структурно осигуряване на управленския процес 28 стр.

Проектно и организационно-структурно осигуряване на управленския процес

Подходът за осигуряване на продуктивността, чрез ефективно управление на рутинните операции в устойчива организационна структура, не е в състояние да отговори на изискванията в среда с висока степен на неопределеност...
ndoe
0
Управленското решение - теория и практика 10 стр.

Управленското решение - теория и практика

Управленското решение е съвкупност от дейности, задачи и операции, свързани с ефективното и ползотворно съчетаване на ресурсите - материални, трудови, финансови и информационни, с оглед разрешаване на възникнала проблемна ситуация...
nerven
0