Материали 1-10 от 14

Нестационарно топлопренасяне Влажност 16 стр.

Нестационарно топлопренасяне. Влажност

Нестационарно топлопренасяне през ограждащите конструкции. Топлоусвояване ,Топлинна инерция, Топлоустойчивост на стени и помещения. Влажностно състояние и влагопренасяне през ограждащите конструкции – видове влага. Основни понятия и зависимости...
rusev02
0
Теория за линеарния град 2 стр.

Теория за линеарния град

Историята на градоустройството още от най-дълбока древност познава спонтанно оформилите се удължени селищни образувания. Още по времето на Ренесанса е предложено първото планово линеарно решение, успоредно с кръглите и квадратните...
silviQ
0
Части на сградата над нулев цикъл 76 стр.

Части на сградата над нулев цикъл

Стените са плоскостни вертикални или слабо наклонени елементи, които ограждат определено пространство (помещение, сграда). Обикновено помещенията и сградите са покрити, т, е. имат таван от подова или от покривна конструкция. Стените на непокритите...
lubega
0
Лекции ландшафтознание 45 стр.

Лекции ландшафтознание

Същност и съдържание на ландшафта. Основни компоненти на ландшафта. Методи за ландшафтна оценка – за хармонизиране на околната среда: метод за екологическа ландшафтна оценка, метод за ландшафтна естетическа оценка...
lubega
1
Архитектура 47 стр.

Архитектура

Творческа дейност по която съдим за културата и икономиката. Всяко творчество е дейност, но не всяка дейност е творчество. Специфична форма на отразяване на действителността, която превръща архитектурата в професия....
cblock
1