Материали 1-10 от 10

Същност и функции на правото 26 стр.

Същност и функции на правото

същност - правото е съвкупност от общо задължителни правила за поведение /норми/, които се създават от оправомощени държавни органи и чието изпълнение е осигурено от държавата, включително чрез нейната принудителна сила...
nerven
0
Лекция по трудово право 5 стр.

Лекция по трудово право

ТП е сравнително нов правен отрасъл и възниква като отделен от гражданското право (договор за наем на работа) в Европа през 19-ти век. Този договор получава и нови социални аспекти като нормиране...
loli
0
Банково право 67 стр.

Банково право

При публичното привличане на влогове банката приема за своя сметка пари. Тя носи риска за парите. Инвестиционните посредници не са банки. Рискът е за клиента при тях....
admin
0