Материали 1-10 от 2

Кръгооборотът чрез макроикономическата зависимост 7 стр.

Кръгооборотът чрез макроикономическата зависимост

Разходите на домашно стопанство са винаги по-малки от доходите. Остатъкът носи наименованието Спестявания. Или в налични пари. Влогове в банките. Ценни книжа. Погасяване на дългове (също се причислява към спестяванията)...
the_magicer
0