Материали 1-10 от 16

Публичен избор 2 стр.

Публичен избор

Пряка - не се използва, защото за да се постигне адекватно решение трябва да се събере и обработва много информация и затова се избира предстваител, който да я обработва...
dannyboy
0
Пасиви и пасивни банкови операции 4 стр.

Пасиви и пасивни банкови операции

Пасивите изразяват цялата парична задлъжнялост на банките, в това число и към техните собственици. Те дават представа за източните за формиране на капитала на банките, с който те осъществяват своята дейсност...
mOn
0