Материали 1-10 от 11

Програмите на ЕС-отворени за България 6 стр.

Програмите на ЕС-отворени за България

Европейският съюз е най-динамично развиващата се интеграционна структура през последните шейсет години. Историята му е толкова богата и пъстра, че е трудно да бъде проследена. Европейският съюз предоставя специфична целева финансова помощ на
totazu1706-1
0
Букурещки мирен договор 1886 г 1 стр.

Букурещки мирен договор 1886 г.

Между България и Сърбия. След победата на България в Сръбско-българската война 1885 в Букурещ била свикана мирна конференция между Османската империя и България, от една страна, и Сърбия — от друга (23. I — 19. II. 1886)....
mOn
0
Модерният човек - информираност и свобода 11 стр.

Модерният човек - информираност и свобода

Докладът е на тема "Модерният човек - информираност и свобода". Засегнат е въпросът за прогреса настъпил през 19век - високата информираност, навлизането на медиите и интернет в нашето ежедневие, революцията в информационните технологии и др....
mOn
3
Звук 4 стр.

Звук

Най- разнообразни звуци изпълват всеки момент пространството около нас. Благодарение на една част от тях става обменяне на информация между хората(посредством говора и слуха). Чрез звуци обменят информация помежду си и някой животни...
ndoe
1
Молекулен абсорбционен спектрален анализ маса 7 стр.

Молекулен абсорбционен спектрален анализ /маса/

В заключение може да се отбележи, че ас е метод за елементен анализ на много метали, тъй като резултатът не се влияе от съединението, в което е включен елементът. Методът е много чувствителен и селективен и намира все по- широко...
nerven
0