Материали 1-10 от 185

Продоволствен проблем и устойчиво развитие 10 стр.

Продоволствен проблем и устойчиво развитие

Продоволственият проблем е най-важният сред глобалните икономически проблеми, особено през втората половина на 20 – ти век и началото на 21–ви, когато населението на планетата ни се увеличава бързо...
silviQ
9
Маркетингов анализ на МакДоналдс България 22 стр.

Маркетингов анализ на МакДоналдс България

Маркетингов анализ на Мак Доналд България. Маркетингов анализ на Мак Доналд България. Маркетингов анализ на Мак Доналд България. Маркетингов анализ на Мак Доналд България. Маркетингов анализ на Мак Доналд България....
nezabravima
6
Бизнес план за изграждане на хотел в областта на алтернативния туризъм в община Ивайловград 31 стр.

Бизнес план за изграждане на хотел в областта на алтернативния туризъм в община Ивайловград

Описание на идеята: целта на настоящия проект е изграждане на база за предлагане на алтернативен туристически продукт в района на град Ивайловград, област Хасково....
mOn
4
Анализ на фирма Нестле България АД 10 стр.

Анализ на фирма "Нестле България" АД

Търговските марки са част от веществените свойства на продуктите, вербалните и физическите следи, помагащи на потребителите да идентифицират продуктите, които търсят и влияе върху техния избор, когато са несигурни...
ndoe
4
Енергийна политика на ЕС 45 стр.

Енергийна политика на ЕС

Енергията е много важна за нашия живот. Разчитаме на нея за транспорт, отопление и охлаждане на домовете си, за работата на заводи, ферми и офиси. Изкопаемите горива обаче са ограничен ресурс и важна причина за глобалното затопляне....
admin
3
Маркетингова обкръжаваща среда 20 стр.

Маркетингова обкръжаваща среда

Правилното определяне на отделните елементи на маркетинговата обкръжаваща среда и точното отчитане на тяхната роля в различните пазарни области има съществена роля при формиране на поведението на отделния производител и производителите като цяло....
admin
3