Материали 1-10 от 8

Форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане 19 стр.

Форми на безналични плащания и тяхното счетоводно отчитане

В исторически аспект възникването на разплащателните операции, осъществявани с банково платежно посредничество, е провокирано от недостига на парите под формата на злато по времето на златния стандарт...
nerven
0
Счетоводен анализ на разходите за целите на контрола 15 стр.

Счетоводен анализ на разходите за целите на контрола

Същевременно, предприятията работят в нестабилна среда и при висока степен иа конкуренция. Като следствие рязко се увеличават броят на всички видове управленски решения и потокът от информация в системата на управление на предприятията....
nerven
0
Корпоративен данък 12 стр.

Корпоративен данък

При по- ниска ставка се задълбочава и процесът на свиване на сивата икономика. Практически, при ниска ставка почти няма фирми, за които да е изгодно да правят усилия за укриване на печалби (защото укриването на печалби има своята цена...
messi
0
Счетоводно отчитане на разчетите в бюджетните предприятия 16 стр.

Счетоводно отчитане на разчетите в бюджетните предприятия

Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за общинските бюджети и другите нормативни...
mOn
1