Материали 1-10 от 18

Реклама на телевизия 41 стр.

Реклама на телевизия

Телевизията е създадена през 1994 година. От 2000 година тя е 100% собственост на частна компания. На 18.07.2003г. телевизия получава лиценз за национално ефирно разпространение на своята програма...
daniche90
0
Рекламна кампания на фирма 54 стр.

Рекламна кампания на фирма

Настоящата дипломна работа има за цел да анализира и оцени ефективността на рекламната кампания на фирма АРОМА АД. Методологията на разработката на дипломната работа може да бъде формулирана в следните направления...
daniche90
0
Децата в рекламния пазар и в рекламата 71 стр.

Децата в рекламния пазар и в рекламата

Тезата на изследването е свързана с анализ на децатаврекламата, за тяхната роля и въздействието, което оказват върху зрителите. Описани са и тенденциите на развитие на дацкия рекламен пазар...
aronn
0
Скрита реклама - история приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите 116 стр.

Скрита реклама - история, приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите

Основна цел на настоящето изследване е да разкрие базови характеристики в изграждането и ефективното функциониране на рекламен пазар в България – особености, тенденции, инвестиционна дейност...
silviQ
0
Социална реклама 121 стр.

Социална реклама

Основна цел на настоящето изследване е да разкрие базови характеристики в изграждането и ефективното функциониране на социалната реклама в България – особености, тенденции, инвестиционна дейност, иновации...
lubega
0
Рекламна стратегия на фирма в интернет 90 стр.

Рекламна стратегия на фирма в интернет

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат открити
dannyboy
0
Рекламна стратегия на телевизионен канал по примера на рекламната стратегия на Нова телевизия 10 стр.

Рекламна стратегия на телевизионен канал по примера на рекламната стратегия на Нова телевизия

Демократичните промени в Република България вече петнадесет години показват растеж на всички видове медии, най-вече в количествено и по-малко в качествено отношение...
aronn
0
Организиране и провеждане на рекламна кампания 94 стр.

Организиране и провеждане на рекламна кампания

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат открити
cblock
0
Изграждане на имиджмейкърска и рекламна стратегия на уиски 91 стр.

Изграждане на имиджмейкърска и рекламна стратегия на уиски

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат–те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат открития.
the_magicer
0