Материали 1-10 от 17

Европейски съюз същност история отношения интеграционни процеси 72 стр.

Европейски съюз – същност, история, отношения, интеграционни процеси

В частност целта е де се разкрият основните интеграционни процеси в ЕС, основните тенденции, общи по тематиката и проблемите в икономическото развитие на ЕС, като се анализира и разгледа развитието и тенденциите на развитие на инвестиционната дейност...
dannyboy
0
Пътна карта за присъединяване на България към ЕС 88 стр.

Пътна карта за присъединяване на България към ЕС

Стремежът на българското общество към обединена Европа намира израз в действията на правителството за ускорена подготовка за присъединяване към Европейския съюз особено след решението от Люксембург за включване на България в процеса на разширяване...
silviQ
0
Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EOES 85 стр.

Динамика на интеграционните процеси в основните договори на EO/ES

Правото на Европейската Общност/ Европейския съюз се явява основен фактори и едновременно с това индикатор за спецификата на протичащите през ХХ и ХХІ в. процеси на интеграция...
the_magicer
0
Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз 91 стр.

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз

Разделянето на Европа на стратегически зони на влияние за един дълъг период от време създава в края на 80-те години прецедентна обстановка на кардинални политически и структурни промени, характерни по–скоро за един отдавна отминал етап от историята.
gecata_maina
0
Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз 89 стр.

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз

Последните години българското общество извървя дълъг път до разбирането на необходимостта от присъединяване на България към европейските структури. Днес те са единодушни при определянето на този процес като приоритетен за нашата политика...
silviQ
0
България първи стъпки в Европейския съюз Перспективи на членството магистърска теза 101 стр.

България – първи стъпки в Европейския съюз. Перспективи на членството (магистърска теза)

Икономическото развитие на България преминава през два основни периода на промени и на преход от планова към пазарна икономика. При анализирането на общата икономическа постановка на ролята на правителствата за икономическото регулиране и развитие...
the_magicer
0
Правомощия на европейско политическо ведомство 89 стр.

Правомощия на европейско политическо ведомство

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие воля...
cblock
0
Шенген взаимното предизвикателство Поведение и стратегия на Република България през 2010-2012 г 67 стр.

Шенген – взаимното предизвикателство. Поведение и стратегия на Република България през 2010-2012 г.

В европейското политическо пространство през последните две десетилетия настъпиха такива промени, последиците от които нямат аналог в цялата история на континента...
nerven
0
Възможности и перспективи на България за влизане в Еврозоната 76 стр.

Възможности и перспективи на България за влизане в Еврозоната

От 01.01.1999 г. стартира фиксирането на разменните курсове на валутите на страните – членки към еврото и помежду им. Същевременно престана да съществува и официалната ЕСИ кошница...
silviQ
0