Материали 1-10 от 1

Eтика 16 стр.

Eтика

Под организационна култура,разбираме начинът на мислене и правене на нещата. Организационната култура обхваща споделяни от членовете на организацията ценности и норми- неписани правила за поведение, формиращи начина...
babyty12
0