Материали 1-10 от 477

Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ 4 стр.

Идеализацията като основен похват при изграждане образа на Константин-Кирил Философ

Творбата “Пространно житие на Кирил” е важна част от историята на българската литература. тя представя в най-изчистен вид средновековните представи за святост, духовност, съвършенство и богоозареност.
messi
0
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 6 стр.

Робството и свободата в поезията на Христо Ботев

Жизненият подвиг и литературното творчество на гениалния поет и революционер Христо Ботев бележат върховната точка в развитието на българската предосвобожденска епоха.
messi
0
Измерение на подвига в одата Паисий от Иван Вазов 2 стр.

Измерение на подвига в одата “Паисий” от Иван Вазов

В произведението “Паисий” авторът разкрива Светогорецът като личност, която изменя представите на българите по време на петвековното турско робство чрез силата на словото и славните подвизи на българския народ в миналото.
messi
3
Азбучна молитва 2 стр.

“Азбучна молитва”

“Азбучна молитва” е лирическа творба, написана в акростих, който съдържа славянската азбука. Чрез акростиха азбуката остава увековечена за идните поколения, а заглавието на творбата насочва към изповедния й характер.
mina65
1
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта Немили - недраги 2 стр.

Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги”

Повестта “Немили - недраги” на Иван Вазов разкрива незаслужено тежката съдба на българските хъшове, които, намирайки се далеч от родината ....
ivan40
0