Материали 1-10 от 7

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДГС КИРКОВО 23 стр.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ДГС “КИРКОВО”

Основната цел на финансовия анализ е създаването на оптимални условия за вземане на управленски решения относно фирменото поведение. В този ред на мисли се определят и функциите на финансовия анализ.
messi
0
Проект за създаване на компютърна зала в училище 4 стр.

Проект за създаване на компютърна зала в училище

Промените в пазарните условия наложиха преструктуриране на местната икономика. Основните сектори,успешно развиващи се в новата среда,са електроника и машиностроене,дървопреработване и производство на мебели,строителство,търговия и други...
nerven
0
Проект за логопедичен център 6 стр.

Проект за логопедичен център

Логопедичният център ще се занимава с диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково – говорни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, хиперактивност...
cblock
0