Материали 1-10 от 16

Power- нов продукт на ОНТАРИО ЕООД 26 стр.

"Power"- нов продукт на" ОНТАРИО " ЕООД

При висок ръст на приходите фирмата може да си позволи да отдели ресурс за технологични подобрения, също така да създава иновация, както в асортимента, така и в опаковката на новите си продукти...
dannyboy
0
Разработване на нов продукт 21 стр.

Разработване на нов продукт

За реализиране на продукцията ще бъде използван отдел "’пласмент’’, който ще сключва договори за доставка на продукцията от производствената база до контрагента. Финансирането ще се извършва със собствен капитал...
dannyboy
0
Бизнесплан на застрахователно дружество 14 стр.

Бизнесплан на застрахователно дружество

Застрахователната индустрия все още се управлява от различните закони за договорите и задълженията, за застраховане на живот, имущества, земеделие, при туризъм и различни други законодателства и наредби...
loli
1