Материали 1-10 от 29

Проект за развитие на туризма в община Попово 15 стр.

Проект за развитие на туризма в община Попово

Проектът цели развитието на туризма в община Попово и стимулиране на устойчивото развитие на региона и разнообразяване на предлагането, като се създаде един оригинален туристически продукт на територията на общината...
loli
1