Материали 51-60 от 1954

Малкия човек в Шинел 1 стр.

Малкия човек в "Шинел"

В произведението се усеща душевния смут на “малкия човек” Акакий Акакиевич,на трагичния му земен път и скръбта му по разрушаването на неговия мъничък свят, който се състои в един шинел. Героят е пооплешивял, със сбръчкани бузи и сипаничево лице...
pop4eto
8
За буквите от Черноризец Храбър- апология на словото 3 стр.

"За буквите" от Черноризец Храбър- апология на словото

В произведението “За буквите” от черноризец храбър основната тема е възхвалата на словото, създадено от Константин-Кирил философ. С тази творба черноризец храбър се изявява като истински защитник на родното...
admin
8
Умората от безутешните дни и копнежът за бягство от нея в Скрити вопли на Димчо Дебелянов 2 стр.

Умората от "безутешните дни" и копнежът за бягство от нея в "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов

Творбата "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов разкрива тежката умора на лирическия герой от безутешните дни. Душата му копнее за бягството от самотата, стрданието, болката и отчаянието...
admin
8
Бай Ганьо проблематичният българин и неосъщественият европеец 3 стр.

Бай Ганьо –проблематичният българин и неосъщественият европеец

Съзнаването на герой като Бай Ганьо, чието име се превръща в нарицателно,е изключително явление за всяка литература, не само за българската. За никой друг герой в българската литература не е писано толкова много и така противоречиво....
ndoe
8
Страданието и радостта в поемата Ралица на Пенчо Славейков 1 стр.

Страданието и радостта в поемата Ралица на Пенчо Славейков

В поемата „Ралица” волята за живот е смисъл и красота на живота и тази представа е въплътена и реализация на чрез образа на Ралица. Тя е олицетворение на българските патриархални и непреходни добродетели-богато и чисто сърце...
ndoe
8