Материали 81-90 от 1954

История славянобългарска на Паисий страстен зов за национално осъзнаване 3 стр.

"История славянобългарска “ на Паисий – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век.
wizzair
4
История славянобългарска на Паисий страстен зов за национално осъзнаване 3 стр.

"История славянобългарска “ на Паисий – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението “История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Появата на творбата е изпълнение на един от формалните белези на задължителния цивилизационен модел от втората половина на 18 век..
ndoe
3
История славянобългарска 3 стр.

"История славянобългарска"

"История славянобългарска" на Паисий Хилендарски е явление на полето на обществената мисъл на Балканите през 18век, което се оказва преломно и основополагащо за хода на започналото вече духовно и политическо съзряване на българския народ..
ndoe
1
История славянобългарска страстен зов за национално осъзнаване 2 стр.

"История славянобългарска" – страстен зов за национално осъзнаване

С "История славянобългарска" се поставя началото на същинския възрожденски процес. Във връзка със задачите, стоящи пред българската нация от този период: национално освобождение, църковна независимост, просвета и култура на българския език, като
lubega
6
История славянобългарска страстен зов за национално осъзнаване 3 стр.

"История славянобългарска" – страстен зов за национално осъзнаване

Произведението "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски възниква през 1762 година. Това произведение олицетворява, засилва и подхранва започналия по това време сред българите процес на изграждане на национална идентичност. То има за цел.
ivan40
3
Какви християнски символи откриваме в Азбучна молитва и какво е тяхното значение 3 стр.

"Какви християнски символи откриваме в Азбучна молитва и какво е тяхното значение”

За Константин Преславски се знае, че е ученик на Методий и навярно е бил много обичан от своя учител щом го е кръстил след покалугеряването му с името на вече покойния си брат Константин. Много факти от живота на старобългарският поет ....
ndoe
4