Материали 1-10 от 43

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ III част ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ 108 стр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ III част ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от специалност “Електротехника и електротехнологии” на ТУ- Варна и е в съотвествие с учебната програма за образователна степен “бакалавър” .
legolas
4
Нормативно-правна уредба на туризма 11 стр.

Нормативно-правна уредба на туризма

Субектът на правото е правна характеристика на човека, правен израз на възможностите, които човек получава като основен адресат на правни норми. Това признато само на човека качество е обвързано с присъщата за него изключителна способност...
silviQ
2