Материали 1-10 от 10

Управление на смесени фирми 13 стр.

Управление на смесени фирми

В съвременните условия на разширяване и разнообразяване на формите на международните икономически отношения отделните участници в стопанския живот реализират своите цели на основата на интернационализацията...
messi
0
Анализ на фирма 10 стр.

Анализ на фирма

Обектът на настоящото изследване е частното дружество "Ремикс09" ЕООД. Фирмата е създадена в град София през 1992г, като основният и предмет на дейност е производството на детайли от финната механика и на оптични и оптико-механични възли
the_magicer
0
Казус по бизнес стратегия на малката фирма 9 стр.

Казус по бизнес стратегия на малката фирма

В настоящата курсова работа е направен анализ на фирма. Тя e основана през 2002 г. Фирмата разполага с модерно месопреработвателно предприятие, което отговаря на напълно на европейските стандарти...
rusev02
0
Анализ на работата по качеството на фирма 31 стр.

Анализ на работата по качеството на фирма

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция...
the_magicer
0
Традиции обичаи и ценности на фирмената култура Митове герои и символика на фирмената култура 12 стр.

Традиции, обичаи и ценности на фирмената култура. Митове, герои и символика на фирмената култура.

Фирмената култура има разнообразни форми на проявление, което се определя от факта, че "съвременното предприятие е културен продукт, отделна и уникална култура"...
gecata_maina
0