Материали 1-10 от 29

Риска в застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуряване на управлението му 13 стр.

Риска в застраховането и необходимостта от счетоводно-информационно осигуряване на управлението му

Един от подходите за изследване на риска в застраховането, е неговото структуриране според изпълняваните от застрахователя функции, които го отличават от другите участници на пазара на финансови услуги.
ndoe
0
Одит на качеството 21 стр.

Одит на качеството

За да се подобри качеството на продукта, предлаган от предприятието, трябва ясно и конкретно да се определят потребностите, да се разработи стратегия за тяхното задоволяване и да се определят практическите дейности...
loli
0