Материали 1-10 от 4

ISO 9000 6 стр.

ISO 9000

Какво е това ISO 9000? ISO 9001:2000 е Система за управление на качеството, която помага да се отговори на изискванията на потребителите. Ядрото от стандарти на Системите за управление на качеството (СУК) ISO 9000 се състои...
gecata_maina
1