Материали 1-10 от 219

Моделиране и модели на софтуерни процеси в компютърни системи 27 стр.

Моделиране и модели на софтуерни процеси в компютърни системи

Терминът "моделиране" се отнася до процеса на развитие на математическо представяне на обекта на модела последователност от фази за решаване на специфични задачи, свързани със създаването на достоверен модел за...
rusev02
0