Материали 1-10 от 1

Компютърна текстообработка 33 стр.

Компютърна текстообработка

През последните десет години в сферата на професионалното образование задължително звено е работата с компютър, знания в сферата на комуникациите и в частност компютърната текстообработка. по този начин се позволява...
cblock
2