Материали 1-10 от 38

Естетическо възпитание 12 стр.

Естетическо възпитание

Същност на естетическото възпитание. Под понятието естетическо възпитание педагогиката разбира възпитаване на способности за точно възприемане, правилно разбиране, вярно оценяване и творческо създаване на красивото в живота, бита, природата...
dannyboy
3
Децата и наркотиците 16 стр.

Децата и наркотиците

Когато нещата излязат от контрол и детето вече е залитнало в опасната посока, родителите често се обръщат към психолози и социални работници, които са посветили живота си да помагат на наркоманите и техните семейства...
messi
2
Българският периодичен печат през Възраждането 26 стр.

Българският периодичен печат през Възраждането

Българският периодичен печат се създава през 40-те години, когато се появяват необходимите предпоставки: политически условия, издигане на просветното равнище и грамотността, създаване на навика за четене, поща и печатници...
aronn
6